bunkersystemen

 Spiro Moving 

 floor 

 Spiro Moving floor 

Met onze zelflossende bunkers staat een onregelmatige aanvoer nooit meer een gestage afvoer in de weg. Dat geldt voor nagenoeg alle los gestorte goederen. De doseerbunkers kunnen naar uw specifieke wensen worden ontworpen.

 

De werking van het Spirofloor® systeem is gebaseerd op het verschil in wrijvingsweerstand tussen de vloer en de lading. De vloer bestaat uit drie groepen vloerprofielen welke onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Door herhaling van een bewegingscyclus kan de lading in twee richtingen getransporteerd worden. Deze bewegingscyclus bestaat uit vier stappen, waarbij in drie stappen, per stap 1/3 deel van de vloer onder de lading doorschuift. Met de vierde stap verschuiven de drie groepen gelijktijdig, waardoor de lading verplaatst wordt en waarna de cyclus zich herhaalt.

 

TOEPASSINGEN

» Huisvuil 

» Compost 

» WEEE 

» Fluff (RDF) 

» Papier/Karton

» Kunststoffen

» Bulkgoederen