kartonSHREDDERS

 Langzaamdraaiende shredder (LSH) 

 

 Langzaam 

 draaiende 

 shredder (LSH) 

De LSH-shredder is bij uitstek geschikt voor het verkleinen van platen karton en grote hoeveelheden papier. Transport- en handlingkosten van het volumineuze materiaal worden aanzienlijk gereduceerd.

Na het verkleinen kan het materiaal veel beter worden gehanteerd, om bijvoorbeeld in balen te worden geperst of voor verder gebruik worden aangewend.

De LSH-shredder is zeer geschikt voor de papier- en kartonindustrie om overtollig materiaal geschikt te maken voor verder gebruik en te recyclen. De machine wordt gekenmerkt door haar robuuste bouwwijze,

hoge bedieningsgemak en lage operationele kosten.