header hand def headers bult def header1 papier def header1 machine def header1 banden def header1 materiaal def

 Windshifters

  Door middel van lucht wordt uit een afvalstroom een zware fractie gescheiden van een lichte fractie. De scheiding vindt plaats door gebruik te maken van het soortelijk gewicht en de vorm van de te scheiden materialen.

TOEPASSINGEN

•  Huisvuil  
•  Papier en karton   
•  Industrieel afval 
•  Scheiden van kunststoffracties (3D) van bijv. papier/plastic (2D)   
•  Single-Stream Afval 
•  Puin uit hout 
•  Biomassa 
•  Bouw- en sloopafval